A continuació, exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el paper d’usuari i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.carroceriasmaser.com és un domini de l’empresa MASER CARROSSERIES SL, amb domicili social al C / Canigó, 8, 25241 Golmés i amb telèfon 973.602.509.

 


La societat es denomina MASER CARROSSERIES S.L., amb CIF B-25492679

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Maser Carrosseries SL o les empreses del seu grup són titulars, o de llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l’informem que no podem garantir l’accés continuat i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes, per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

MASER CARROSSERIES S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços i hipervincles.

MASER CARROSSERIES S.L. no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar, entre altres, de:

interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.
Ús indegut o inadequat del lloc web.
Errors produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

En el cas que l’usuari causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, se li podrà reclamar.

Així mateix, l’usuari ha de respondre davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders” o eines similars utilitzades per demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 – ÚS DE LES COOKIES

Maser Carrosseries SL, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per ella. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Mirar la Política de Cookies.


6- LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.