Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials, a l’navegar o interaccionar per la nostra pàgina web. A la fi d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per MASER CARROSSERIES S.L. Avís-legal
MASER CARROSSERIES S.L., amb domicili social al C / Canigó, 8 Golmés, i telèfon 973 60 25 09, mail info@carroceriasmaser.com