Gàbia de 3 pisos pel transport animal

Gàbia d’alumini pel transport de porcs d’engreix amb les següents característiques:

  • Passadís central
  • 3 pisos i 6 compartiments
  • Pisos abatibles amb xapa damero de 3 mm
  • Sostre abatible amb panell aïllant de niu d’abella
  • Sistema de ventilació forçada amb 6 ventiladors per pis
  • Instalació d’aigua per pulveritzadors i abeuradors
  • Cortines laterals accionades mitjançant pistons pneumàtics
  • Plataforma elevadora accionada mitjançant pistons hidràulics
  • 2 motors elèctrics
  • Maniobres integrades en control remot

La gàbia ha estat construïda sobre un xassís recte d’alumini de 13.8m de llarg i 3 eixos